Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2019

3281 068c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viabzdura bzdura

"Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo."

— Marek Hłasko
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viaawakened awakened
Życie jest za krótkie by nie próbować.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood

August 19 2018

Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
Reposted fromdeviate deviate vianowaczi nowaczi

May 15 2018

0308 21b3 500
Reposted fromnonperfect nonperfect vianowaczi nowaczi

April 29 2018

3895 ee57 500
Reposted fromsavatage savatage viabadblood badblood
8245 8e1c 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaEllaElla EllaElla
6065 c98c
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viabadblood badblood
- Będę cię mógł jeszcze zobaczyć? - zapytał. Jego głos zabrzmiał ujmująco niepewnie.   Uśmiechnęłam się.   - Jasne.   - Jutro?   - Cierpliwości - poradziłam.  - Nie chcesz chyba wydać się nadgorliwy.   - Oczywiście, że nie, dlatego zaproponowałem jutro - odparł. - Chciałbym się z tobą znów spotkać dziś wieczorem, ale gotów jestem poczekać całą noc i kawałek jutra.
— J.Green "Gwiazd naszych wina"
Reposted fromnaturalginger naturalginger viabadblood badblood
Tęsknię, choć wiem nie powinienem.
— Fisz „Sznurowadła”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianowaczi nowaczi

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

Reposted fromraconteur raconteur vianowaczi nowaczi
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viabadblood badblood
3143 89cd
Reposted fromkarahippie karahippie viabadblood badblood
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompesy pesy viabadblood badblood

April 26 2018

Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
— Faulkner
Reposted fromherside herside viabadblood badblood
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— Tove Jansson - "Listy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabadblood badblood
3143 89cd
Reposted fromkarahippie karahippie viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl