Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

Reposted fromFlau Flau viaEllaElla EllaElla
0734 7a15
Reposted fromokruszek-13 okruszek-13 viabadblood badblood
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless viabadblood badblood
3017 32fb
Reposted frommalarudapizda malarudapizda viaEllaElla EllaElla
5957 33e4
Reposted fromcalifornia-love california-love viabzdura bzdura
Kocham cię, Mamo.
— zawsze
Jestem prostym człowiekiem wśród skomplikowanych dróg.
— O.S.T.R.

June 24 2015

7008 2c65
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaBe-Loved Be-Loved
2517 9c1d

June 20 2015

Mniej obiecuj, ale zawsze dotrzymuj słowa.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viadorothi dorothi

June 15 2015

Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viaEllaElla EllaElla
9374 1024
0405 b816
Nigdy nie łam nikomu serca, ma je tylko jedno. Połam mu kości. Ma ich 206. 

No trudno, jest stuknięta. To nic. Chyba się w niej zakochałem.

— Świat nocy
Reposted fromresort resort viamisiaczek95 misiaczek95
"Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść."
Reposted fromstudentka934 studentka934 viaEllaElla EllaElla
4107 bf8a 700

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viabzdura bzdura
2769 d07b 700
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viabzdura bzdura
Człowiek pozbiera się ze wszystkiego i po wszystkim, ale nigdy już nie będzie taki sam.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl