Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaazathiana azathiana
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viatake-care take-care
- Czego ci najbardziej brakuje?
- Ludzi, od których się oddaliłem.
— Humans of New York: Stories
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiehus piehus
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabyheart byheart
Chętnie wyłączyłabym tę funkcję w moim mózgu, która jest odpowiedzialna za przejmowanie się. Tyle rzeczy byłoby wtedy łatwiejszych.
— Kaja Platowska – Po prostu mnie przytul
3938 75ee
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viasilence89 silence89
Nie na wszystkie pytania da się odpowiedzieć, żebyśmy nie wiem, jak chcieli. Czasami trzeba to sobie odpuścić i żyć dalej.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass

May 27 2017

Reposted fromFlau Flau viaEllaElla EllaElla
0734 7a15
Reposted fromokruszek-13 okruszek-13 viabadblood badblood
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless viabadblood badblood
3017 32fb
Reposted frommalarudapizda malarudapizda viaEllaElla EllaElla
5957 33e4
Reposted fromcalifornia-love california-love viabzdura bzdura
Kocham cię, Mamo.
— zawsze
Jestem prostym człowiekiem wśród skomplikowanych dróg.
— O.S.T.R.

June 24 2015

7008 2c65
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaBe-Loved Be-Loved
2517 9c1d

June 20 2015

Mniej obiecuj, ale zawsze dotrzymuj słowa.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viadorothi dorothi

June 15 2015

Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viaEllaElla EllaElla
9374 1024
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl