Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2019

Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viaEllaElla EllaElla
Lepiej trzymać się z dala od ludzi, nie szukać przyjaciół, a już na pewno nikogo nie kochać.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabzdura bzdura
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaEllaElla EllaElla
1048 8993 500
Reposted fromsoftboi softboi viaEllaElla EllaElla

February 25 2019

Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viaazathiana azathiana
Spotkajmy się kiedyś. Porozmawiamy o tym, co czułam, gdy byłeś najważniejszym człowiekiem w moim życiu. Opowiem Ci o tęsknocie, której nie znasz. Dowiesz się czym była pustka - dziura w organizmie w kształcie Twojej duszy, niepozwalająca oddychać i zasypiać nocą. Zapewne nigdy nie wiedziałeś o istnieniu moich uczuć. Przyjdź, powspominamy stare dobre czasy, gdy jeszcze Ciebie kochałam.
— Alicja Kostrzak
Reposted fromtomowa tomowa viaazathiana azathiana
Dlaczego znowu zaczęłam tak o Tobie myśleć?! 
— Dlaczego?! Co takiego w sobie masz?!
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaazathiana azathiana
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie. Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy.
Reposted fromisabells isabells viaSunAndRain SunAndRain
Ja jestem. Urwalas kontakt więc myślałem że nie chcesz dalej rozmawiać. Więc nie chciałem w życiu ci motac

February 06 2019

3281 068c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viabzdura bzdura

"Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo."

— Marek Hłasko
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viaawakened awakened
Życie jest za krótkie by nie próbować.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood

August 19 2018

Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
Reposted fromdeviate deviate vianowaczi nowaczi

May 15 2018

0308 21b3 500
Reposted fromnonperfect nonperfect vianowaczi nowaczi

April 29 2018

3895 ee57 500
Reposted fromsavatage savatage viabadblood badblood
8245 8e1c 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaEllaElla EllaElla
6065 c98c
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl